Η δύναμη μετατροπής των σελίδων προορισμού!

1
Η δύναμη μετατροπής των σελίδων προορισμού!

Μια σελίδα προορισμού είναι μια σελίδα „προορισμού“ ή μετατροπής. Είναι μια σελίδα (ιστοσελίδα) που αναπτύχθηκε ειδικά για να προσελκύει και να μετατρέπει επισκέπτες σε πιθανούς πελάτες.

Αυτή η σελίδα έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη διάταξη (οπτική) και τις λεπτομέρειες SEO για την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ελκυστικό, να επικοινωνεί καλά και με σαφή και αντικειμενικό τρόπο το περιεχόμενο και τον σκοπό του.

Πως δουλεύει?

Οι σελίδες προορισμού, σε αντίθεση με έναν κοινό ιστότοπο, έχουν μόνο μία σελίδα, η οποία όταν μετακινηθεί ή σαρωθεί προς τα κάτω θα παρουσιάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες στον επισκέπτη.

Κάθε τμήμα της σελίδας προορισμού ονομάζουμε πάσο.
Συνήθως μια σελίδα προορισμού περιλαμβάνει ένα επισημασμένο κείμενο ακριβώς στην αρχή (επάνω) ή στην πρώτη πτυχή του, όπου περιγράφει ξεκάθαρα το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρεται.
Στη δεύτερη πτυχή, πιο κάτω, θα υπάρχουν και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, αλλά πάντα σε πολύ συνοπτική μορφή.
Και στο τρίτο μέρος θα υπάρχει συνήθως μια φόρμα για να συμπληρώσει ο επισκέπτης και να ζητήσει μια προσφορά ή να κατεβάσει υλικό όπως ένα e-book, για παράδειγμα.

Οι σελίδες προορισμού είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή για την καταγραφή δυνητικών πελατών, δηλαδή τη συλλογή πληροφοριών από όσους πιθανώς ενδιαφέρονται για το προϊόν ή την υπηρεσία σας, ώστε να μπορέσετε αργότερα να αναπτύξετε μια ενέργεια πωλήσεων.

Schreibe einen Kommentar