Η Cuomo προτείνει κανονισμούς για την επιτάχυνση της εγκατάστασης και της κατασκευής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1
Η Cuomo προτείνει κανονισμούς για την επιτάχυνση της εγκατάστασης και της κατασκευής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κυβερνήτης Andrew M. Cuomo έχει ανακοινώσει τη διαθεσιμότητα προτεινόμενων κανονισμών που θα εφαρμόσουν την Νόμος για την επιταχυνόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα κοινοτικά οφέλη.

Το προσχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου θα επιταχύνει δραματικά τη χωροθέτηση και την κατασκευή μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα βοηθήσει στην εκκίνηση της οικονομικής ανάκαμψης του κράτους από την πανδημία COVID-19. Ο νόμος και οι κανονισμοί που θα προκύψουν θα επιταχύνουν επίσης την πρόοδο προς τους στόχους του Κουόμο για την καθαρή ενέργεια και το κλίμα – συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την απόκτηση του 70% της ηλεκτρικής ενέργειας της πολιτείας από ανανεώσιμες πηγές – όπως ορίζεται από την πολιτεία Climate Leadership and Community Protection Act.

«Η πανδημία του COVID-19 και η κλιματική αλλαγή είναι δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Νέα Υόρκη, αλλά αντιμετωπίζουμε τόσο κατά μέτωπο και το κλιματικό μας πρόγραμμα δημιουργεί γρήγορα καλές θέσεις εργασίας και δημιουργεί δισεκατομμύρια σε οικονομικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι Οι ευάλωτες κοινότητες έχουν καθαρό αέρα για να αναπνεύσουν», λέει ο Κουόμο. «Αυτοί οι κανονισμοί θα ενισχύσουν την αναπτυσσόμενη πράσινη οικονομία μας και θα επιβεβαιώσουν τη θέση της Νέας Υόρκης ως οριστικού κόμβου του τομέα καθαρής ενέργειας μέσω μιας ανανεωμένης και ταχείας διαδικασίας για την κατασκευή και την παροχή ενέργειας χωρίς εκπομπές».

Ως μέρος της πράξης, η Νέα Υόρκη δημιούργησε το πρώτο στη χώρα Γραφείο Χωροταξίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ORES) να βελτιώσει και να εξορθολογίσει τη διαδικασία για περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική χωροθέτηση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, παρέχοντας παράλληλα σημαντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Όλα τα έργα μεγάλης κλίμακας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ισχύος άνω των 25 MW, θα πρέπει να ζητούν άδεια μέσω ORES για νέα κατασκευή ή επέκταση. Τα έργα που βρίσκονται ήδη στις αρχικές φάσεις της τρέχουσας διαδικασίας χωροθέτησης βάσει του άρθρου 10 μέσω του συμβουλίου χωροθέτησης της Νέας Υόρκης ενδέχεται να παραμείνουν στο άρθρο 10 ή να συμμετάσχουν στη νέα διαδικασία χωροθέτησης. Νέα έργα μεγέθους μεταξύ 20 και 25 MW θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το ORES, σε συνεννόηση με το State Department of Public Service, το Department of Environmental Conservation, το Department of Agriculture and Markets και τα New York State Parks, Recreation & Historic Preservation, έχει αναπτύξει ένα σύνολο ενιαίων προτύπων και συνθηκών για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση , στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τυχόν σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την τοποθεσία, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μιας μεγάλης εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η νέα διαδικασία χωροθέτησης παρέχει μια ενιαία διαδικασία με αυξημένη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πολιτεία. Η προσέγγιση ORES αντιμετωπίζει προληπτικά τα βασικά επαναλαμβανόμενα ζητήματα όσον αφορά τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποκλείοντας ουσιαστικά τον κίνδυνο της διαδικασίας αδειοδότησης.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα ενθαρρύνουν τις τοπικές κυβερνήσεις και τις κοινότητες να συμμετάσχουν στη διαδικασία αδειοδότησης απαιτώντας από τους αιτούντες του έργου να διαβουλεύονται με τις τοπικές κυβερνήσεις και τα μέλη της κοινότητας πριν από την υποβολή αίτησης, να παρέχουν δημόσιες ανακοινώσεις σε διάφορα ορόσημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης και να διαθέτουν το υλικό της αίτησης τόσο σε ηλεκτρονική μορφή και μορφή χαρτιού. Τα σχέδια αδειών εγκατάστασης θα υπόκεινται σε δημόσια εξέταση και σχολιασμό και θα απαιτούνται δικαστικές ακροάσεις όταν εντοπίζονται σημαντικά και ουσιαστικά ζητήματα. Επιπλέον, για κάθε έργο, οι δήμοι και οι κοινοτικοί παρεμβαίνοντες θα έχουν πρόσβαση, ανάλογα με την περίπτωση, σε κεφάλαια που θα τους βοηθήσουν στην αναθεώρηση του έργου.

Δημιουργώντας μια νέα διαδικασία χωροθέτησης ειδικά σχεδιασμένη για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η πράξη θα επιταχύνει τις νέες ιδιωτικές επενδύσεις και την ανάπτυξη θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία τη στιγμή που οι Νεοϋορκέζοι το χρειάζονται περισσότερο. Καθώς το κράτος αναζητά λύσεις για να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά μετά την υπέρβαση της κρίσης του COVID-19, η επανεκκίνηση της κατασκευής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα παίξει κεντρικό ρόλο στην πράσινη οικονομία. Η νέα διαδικασία χωροθέτησης θα θεσπίσει ενιαία πρότυπα και συνθήκες που θα υποστηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη του έργου, φέρνοντας νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ORES, κάντε κλικ εδώ.

Φωτογραφία: Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Andrew M. Cuomo

Bir cevap yazın