Η DOE αναζητά ανατροφοδότηση βιομηχανίας σχετικά με ερωτήσεις εργατικού δυναμικού της ηλιακής κατασκευής

0
Η DOE αναζητά ανατροφοδότηση βιομηχανίας σχετικά με ερωτήσεις εργατικού δυναμικού της ηλιακής κατασκευής
Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) Solar Energy Technologies Office (SETO) έχει εξέδωσε αίτημα για πληροφορίες (RFI) αναζητά ανατροφοδότηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιμάκωση του εργατικού δυναμικού της εγχώριας παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Η SETO ζητά στοιχεία από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τα ερευνητικά εργαστήρια, τους κυβερνητικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τους ρόλους εργασίας που σχετίζονται με τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής με έδρα τις ΗΠΑ που συμμετέχουν στην παραγωγή:

  • φωτοβολταϊκά (PV) μονάδες (συμπεριλαμβανομένου του κρυσταλλικού πυριτίου και της λεπτής μεμβράνης)
  • υλικά και εξαρτήματα ημιαγωγών (π.χ. μέταλλο πυριτίου, πολυπυρίτιο, πλινθώματα, γκοφρέτες, κυψέλες)
  • υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων (π.χ. ηλιακό γυαλί, πλαίσια, ενθυλακωτικά, οπίσθια φύλλα κ.λπ.)
  • άλλος εξοπλισμός που σχετίζεται με Φ/Β συστήματα (π.χ. μετατροπείς, βελτιστοποιητές ισχύος, ράφι, ιχνηλάτες)

Η SETO λέει ότι στόχος του RFI είναι να κατανοήσει καλύτερα την αναμενόμενη ποσότητα, την ποιότητα και την προσβασιμότητα των ρόλων παραγωγής ηλιακής ενέργειας, τα απαιτούμενα σύνολα δεξιοτήτων για αυτούς τους ρόλους, τυχόν εμπόδια που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανοποίηση της ζήτησης για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και πιθανές λύσεις για την υπέρβαση αυτών των φραγμών.

Οι απαντήσεις στο RFI πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση solarwo[email protected] το αργότερο έως τις 5 μ.μ. ET στις 2 Ιουνίου.

δικαιώματα φωτογραφίας
Bir cevap yazın