Νέο λογισμικό προβλέπει ακραία καιρικά φαινόμενα, Παραγωγή ενέργειας

0
Νέο λογισμικό προβλέπει ακραία καιρικά φαινόμενα, Παραγωγή ενέργειας

DNVένας πάροχος υπηρεσιών συμβουλευτικής, παρακολούθησης, επαλήθευσης και πιστοποίησης για την ενεργειακή αλυσίδα αξίας, λέει ότι έχει δημιουργήσει και αναλύσει 20.000 χρόνια εύλογης παραγωγής καιρού και ενέργειας για ISO Νέα Αγγλία (ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ).

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2019, το ISO-NE μπορεί πλέον να κατανοήσει το μέγεθος, τη συχνότητα και τη διάρκεια γεγονότων όπως κρυοπαγήματα ή κύματα καύσωνα που οδηγούν το περιφερειακό φορτίο – καθώς και τη συσχέτισή τους με τον άνεμο και την ηλιακή ενέργεια ηρεμίες, καθώς αφορούν τους τρέχοντες και μελλοντικούς μεταβλητούς ενεργειακούς πόρους, όπως οι εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο και τη συχνότητα σπάνιων ή ακραίων καιρικών φαινομένων και διαταραχών στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Η ενίσχυση της ανάγκης για ανάλυση κινδύνου και πρόβλεψη για αυτά τα γεγονότα είναι η σημαντική αύξηση του υπεράκτιου ανέμου στην Ανατολική Ακτή και ο αντίκτυπός του στις λειτουργίες του δικτύου λόγω μεταβλητών και αβέβαιων καιρικών φαινομένων.

Η Νέα Αγγλία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από υπεράκτια αιολική ενέργεια την επόμενη δεκαετία, καθώς και να συνεχίσει να αναπτύσσει άλλους μεταβλητούς ενεργειακούς πόρους (VER) όπως ο ηλιακός και ο χερσαίος άνεμος. Η ανάλυση αξιολογεί την αξιοπιστία των μεταβλητών ενεργειακών πόρων κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως κρυοπαγήματα παρατεταμένης διάρκειας και κύματα καύσωνα ή ηρεμίες παραγωγής ανέμου και ηλιακής ενέργειας. Περιλάμβανε την πιθανότητα αυτών των τύπων συμβάντων καθώς και το σχετικό ηλεκτρικό φορτίο του συστήματος και τη συσχέτισή του στις τοπικές ζώνες φορτίου.

«Η στοχαστική μοντελοποίηση χρονοσειρών παρέχει το πλήρες φάσμα των πιθανών καιρικών συνθηκών που οδηγούν ή περιορίζουν την παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας, μαζί με το συμπτωματικό σύστημα και το περιφερειακό φορτίο», λέει ο Richard S. Barnes, πρόεδρος της περιοχής των ενεργειακών συστημάτων της Βόρειας Αμερικής στο DNV. «Η δημιουργία σεναρίων που παράγουν πολλούς διαφορετικούς τύπους ρεαλιστικών και πιθανών συνθηκών επιτρέπει στους διαχειριστές συστημάτων, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να σχεδιάζουν και να μετριάζουν ακραία γεγονότα και προστατεύει από καταστροφικές αστοχίες όπως έχουμε δει πρόσφατα».

Για να εκτελέσει αυτήν την ανάλυση, η DNV εφάρμοσε το εργαλείο στοχαστικής μηχανής της – το οποίο αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση στατιστικών προβλημάτων που βασίζονται σε χρονοσειρές σε κλίμακα. Ο κινητήρας επαναδειγματοληψία οποιασδήποτε χρονολογικής σειράς (ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, τιμή, φορτίο) σε παράλληλα, εύλογα σενάρια που διατηρούν όλες τις χρονικές σχέσεις και τις σχέσεις συνμεταβλητότητας μέσα στα δεδομένα. Το μοντέλο προσομοιώνει την αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια κάθε καιρικού σεναρίου, δημιουργώντας ωριαίες σειρές καιρού και ισχύος τουλάχιστον 20.000 ετών για αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις καθώς και φορτίο ηλεκτρικού συστήματος – ή εναλλακτικές πραγματικότητες που αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το πλήρες φάσμα του κλίματος και τη μεταβλητότητα του καιρού μιας συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό το έργο είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες αξιολογήσεις μεταβλητότητας που έχει πραγματοποιηθεί, εστιάζοντας όχι μόνο στην παραγωγή αιολικής και περιφερειακής ηλιακής ενέργειας στην ξηρά και στην υπεράκτια αιολική ενέργεια κατά τη διάρκεια καιρικών φαινομένων αλλά και στη ζήτηση ενέργειας που σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα.

Bir cevap yazın