Πώς η ομάδα μικρών πωλήσεων της Elite Sportswear πέτυχε προσέγγιση σε ολόκληρη τη λίστα επαφών της και αύξησε τα έσοδα με το Exceed.aiow Exceed Ενεργοποιήθηκε η Oktopost για να αυξήσει την ομάδα πωλήσεών της κατά 700% χωρίς πρόσθετο προϋπολογισμό

3
Πώς η ομάδα μικρών πωλήσεων της Elite Sportswear πέτυχε προσέγγιση σε ολόκληρη τη λίστα επαφών της και αύξησε τα έσοδα με το Exceed.aiow Exceed Ενεργοποιήθηκε η Oktopost για να αυξήσει την ομάδα πωλήσεών της κατά 700% χωρίς πρόσθετο προϋπολογισμό

Η λύση: Ο αυτοματοποιημένος βοηθός AI του Exceed.ai

Όταν η Elite βρήκε το Exceed.ai, ήξεραν ότι ήταν ακριβώς αυτό που έψαχναν. Νωρίς πριν από την έναρξη της σεζόν, η ομάδα Elite ανέβασε τμηματικές λίστες με βάση τη συμπεριφορά αγορών πριν από την περίοδο/αιχμής, καθώς και επιμελημένες λίστες με βάση την αξία διάρκειας ζωής των πελατών από τη βάση δεδομένων της στο Exceed.ai και άρχισε να ρυθμίζει ακολουθίες γύρω από αυτές τις ομάδες πελατών . Δεν χρειαζόταν πλέον να γίνονται οι αρχικές πινελιές ή οι χλιαρές επαφές από τη μικρή ομάδα πωλήσεων της Elite: Ο Automated AI Assistant του Exceed.ai το έκανε σε μεγάλη κλίμακα!

Συμμετέχετε σε συνομιλίες με πολλούς υποψήφιους πελάτες χρησιμοποιώντας το Exceed.ai

Τα αποτελέσματα: Μεγιστοποιημένος χρόνος για την ομάδα πωλήσεων… και αύξηση εσόδων 6%.

Χρησιμοποιώντας το Exceed.ai, η ομάδα πωλήσεων της Elite Sportswear αξιοποίησε τη δύναμη της τμηματοποίησης του κοινού σε κλίμακα. Κατάφεραν να καλύψουν ολόκληρη τη λίστα των επαφών τους, στέλνοντας προσαρμοσμένες αλληλουχίες email με βάση την προηγούμενη συμπεριφορά αγορών ή τα δημογραφικά στοιχεία υποψηφίων. Χρησιμοποιώντας AI, μπορούσαν να τμηματοποιήσουν τις συνομιλίες καθώς προχωρούσαν και να βελτιώσουν τη λίστα με νέα επιχειρηματικά κανάλια. Η Elite χρησιμοποίησε επίσης τον αυτοματοποιημένο AI Assistant του Exceed.ai για άμεση παρακολούθηση των ερωτήσεων σχετικά με τις προσφορές πωλήσεων, χωρίς να αφήνει τους πελάτες να μπαγιάζουν και να αυξάνει το ποσοστό μετατροπής τους. Τους πρώτους έξι μήνες χρήσης του Exceed.ai, η Elite σημείωσε αύξηση 6% στα έσοδα.

Το Exceed.ai έφερε την προβολή της Elite Sportswear πριν από τη σεζόν σε νέα επίπεδα κλίμακας και επιτυχίας.

Schreibe einen Kommentar