Nowe mapy DLI powstały na podstawie zaktualizowanej bazy danych zawierającej dane z lat 1998-2009.

Dzienna całka światła (DLI) to ilość promieniowania aktywnego fotosyntetycznie (PAR) otrzymywanego każdego dnia jako funkcja natężenia i czasu trwania światła. Mapy DLI przedstawiają oświetlenie otoczenia dostarczane codziennie w każdym miesiącu na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Oryginalne mapy, opublikowane w 2002 roku, zostały zbadane i opracowane przez Jima Fausta z Clemson University i Joanne Logan z University of Tennessee.

Badacze ci opracowali serię miesięcznych map DLI, aby zapewnić ogrodnikom narzędzie do przewidywania potencjalnego wzrostu i reakcji kwitnienia różnych roślin w ciągu roku. Od czasu publikacji oryginalnych map DLI opublikowano co najmniej 40 artykułów naukowych badających reakcje roślin na DLI. Większość tych badań skupiała się na szklarniowej produkcji roślin ozdobnych.

Oryginalne mapy DLI oparto na danych dotyczących promieniowania słonecznego z 239 miejsc zarejestrowanych w latach 1961–1990. nowe mapy Utworzono na podstawie zaktualizowanej bazy danych zawierającej dane od 1998 do 2009 roku. Te zaktualizowane informacje zapewniają dane o wyższej rozdzielczości, modelowane na podstawie zdjęć satelitarnych zachmurzenia. Nowe mapy dostarczają bardziej precyzyjnych danych geograficznych, które odzwierciedlają najnowsze wzorce pogodowe.
Categorized in: